Aktuālie projekti

Zāļu valsts aģentūras arhīva ēkas pārbūve

Jersikas iela 15, Rīga


Pasūtītājs: ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Ģenerāluzņēmējs: SIA "EKOTEH BŪVE"

Darbu apjoms: Pārbūve - pilns būvniecības cikls

Izpildes termiņš: 2023. - 2024. gadsDalīties: